Zwartbles historien, karakteristika og avlsmål

Zwartbles har et slående udseende, - smuk og elegant med en stolt holdning! Men Zwartbles er ikke kun skønhed, hvide blisser og lange ben. Der skal meget mere til at gøre en Zwartbles. Herunder kan du læse lidt om fodring af Zwartbles.

Fodring af Zwartbles

Zwartbles er en skøn tillidsfuld race, som kan være til stor glæder for hele familien. Slægtskabet med de Østfrisiske malkefår og kødracen Texel har imidlertid også udstyret Zwartbles med en god appetit samt et behov for foder af god kvalitet. Korrekt fodring af Zwartbles kræver derfor, at du har lyst til at sætte dig ind i fodringen samt hvordan du sikrer god græsning til dine dyr.

Af og til udtaler en potentiel køber, at de ønsker en lille flok får, som kan holde et eller andet morads af et buskads bag ejendommen. Til disse søde mennesker siger vi ganske venligt: "Køb i stedet en ged!" For at holde Zwartbles, skal du kunne tilbyde en god græsning.

Zwartbles er ikke egnet til at vedligeholde "fattige" naturarealer. Vores moderfår og gimmere udfører ganske vist et betydeligt naturarbejde i såvel Gribskov som Hillerød kommune, men det er på særligt udvalgte arealer, hvor der også findes god kultur- og kløvergræs, enggræs samt naturligvis et væld af naturens vilde planter.

På Nejlinge Zwartbles Farm producerer vi vores egen grovfoder dvs. at vi bjerger hø og laver wraphø fra egne arealer. Høet anvendes primært i efteråret, hvor temperaturerne endnu er for høje til at wraphøet kan holde sig i mere end et par dage. I midten af december tager vi hul på den første wraphø. Fårene elsker den ensilerede høgræs, der lige som høet høstes så tidligt som muligt for at sikre mest mulig bladmasse.

Faktisk er Zwartbles utrolig selektive, når det kommer til hø og wraphø. Står menuen på langstrået hestehø, stikker de gerne hovedet dybt ned i bunken for at finde bladene og spise dem først. Stænglerne er deres sidste valg og de lader dem helst ligge. Den bedste hø og wraphø til Zwartbles er derfor en hø, som er rig på bladmasse og fattig på lange stængler. Denne hø laves umiddelbart før eller lige efter græssets skridning i maj eller starten af juni. Dermed ikke sagt, at får ikke kan leve af hestehø. Det kan de sagtens. Du står blot med et større spild i form af efterladte rester, som dyrene ikke vil spise, og kan derfor blive nød til at tilskudsfodre mere end, hvis du tilbød dem et mere egnet grovfoder.

Vi tilskudsfodrer moderfårene med fuldfoder i perioden op til løbning, hvor fårene "flushes" dvs. tildeles ekstra foderenheder for at stimulere en god brunst. Under løbningen får de også lidt tilskudsfoder, mens de i midtdrægtigheden udelukkende får godt wraphø. I højdrægtigheden får de atter fuldfoder (suppleret med melasse umiddelbar før læmning), idet mængden øges gradvist op til læmning afhængig af om fåret venter et, to eller tre lam. Under diegivning suppleres fuldfoderet med et proteinfoder evt. også med melasse hvis ekstra energi er nødvendigt.

Lammene introduceres for lammefoder allerede mens de er på stald. Foderet er til rådighed i lammeskjulet, - dog ikke ad libitum. Når dyrene udbindes i starten af maj, har lammene kun i den første tid fortsat adgang til lammefoder i lammeskjulet. Herefter skal de klare sig på mælk og god græs. I efteråret gøres slagtelammene færdige på en god kløvergræs suppleret med tilskudsfoder. Årets gimmerlam, der udvælges til avl, får ikke kraftfoder, inden de det følgende år flushes for første gang i en alder af 1½ år. Løbningen af de unge gimmere rykkes typisk 1-2 måneder frem i forhold til fårene.

På internettet findes en mængde information omkring fodring af får samt hvordan du sikrer dig et godt grovfoder. Ved køb af avlsdyr giver vi imidlertid også råd omkring fodring af Zwartbles, så din nye besætning kommer godt fra start.