Zwartbles historien, karakteristika og avlsmål

Zwartbles har et slående udseende, - smuk og elegant med en stolt holdning! Men Zwartbles er ikke kun skønhed, hvide blisser og lange ben. Der skal meget mere til at gøre en Zwartbles. Herunder ganske kort orientere dig om Zwartbles racen i Danmark.

Zwartbles i Danmark

I Danmark avles Zwartbles med fokus på såvel produktion af avlsdyr som kød, til tider med uld og skind som et biprodukt. Stammende fra en kold, våd og blæsende del af Nederlandene; nemlig Friesland har racen nemt tilpasset sig det danske klima. Den trives bedst på en frodig kløvergræs, - dog har vi med succes ladet unge gimmere afgræsse naturarealer. Racen er i tiltagende grad populær hos såvel små som store fåreavlere. Endvidere krydser Zwartbles får og væddere godt med andre racer. Flere danske fåreavlere bruger i dag Zwartbles væddere på en stambesætning af anden race med henblik på at producere slagtelam.

I Danmark er Zwartbles-klubben aktiv i samarbejdet med Sydvestjyske Fåreavlere. Du opnår derfor  medlemsskab af Zwartblesklubben ved indmelding i Sydvestjyske Fåreavlere. Medlemsskabet giver adgang til fire årlige medlemsblade med et særligt indstik specielt om Zwartbles samt et væld af aktiviteter vedrørende fåreavl.

Genvej til Zwartbles-klubben på Facebook