Avlsmål for Zwartbles

Formålet med avlsarbejdet er at bevare Zwartbles racens karakteristika samt at forbedre racens produktionsegenskaber. Produktionsavlsmålet herunder er et forslag, som vil blive drøftet på et kommende Zwartbles avlermøde.

Avlsmål for Zwartbles

1. Zwartbles skal være rolige og tillidsfulde, samt have et udpræget flokinstinkt.
2. Fåret skal fravænne 1-2 lam som gimmer, 2 lam som 2-årig samt 2-3 lam som 3-8-årig.
3. Fåret skal være selvhjulpen og robust. Det skal kunne læmme indenfor 1 time uden hjælp og give livskraftige lam med et kraftigt sutteinstinkt.
4. Fåret skal have et veludviklet moderinstinkt, som stimulerer lammet til at sutte indenfor en time efter fødslen.
5. Fåret skal have en mælkeydelse, som muliggør, at tvillingelam og trillingelam minimum vejer henholdsvis 30 kg. og 25 kg. ved 60 dage uden at få mastitis.
6. Fåret skal have en god appetit og en foderoptagelse på min. 2,5 kg. tørstof før læmning samt på 3,0 kg. tørstof efter læmning. Under normale foderbetingelser skal det kunne deponere og mobilisere fedt i vægtintervallet 65-100 kg. uden at få stofskiftesygdomme.
7. Fåret må ikke have nogen defekter i forbindelse med foderoptagelse og læmning såsom manglende opblokning, skede-, bør- og endetarmskrængning.
8. Vædderen skal have en god libido og være frugtbar, samt give afkom, der opfylder de beskrevne avlsmål og racebeskrivelsen.
9. Lammene skal have god livskraft samt en tilvækstevne, der muliggør at tvillingelam og trillingelam minimum vejer henholdsvis 50 kg. og 45 kg. ved 120 dage.
10. Lammene skal opnå en god slagtekvalitet i intervallet 45-70 kg. levende vægt. Slagtekroppen skal være slagtemoden i intervallet 20-30 kg. Den lange rygmuskel og køllen skal være stor med et dække af max. 2 mm fedt.
11. Lammene må ikke have nogen defekter, såsom kryptorchisme, indadvendte øjenlåg eller andre arvelige sygdomme.


Avlsmål vil blive drøftet på et kommende Zwartbles avlermøde.