Ørbakkens Gregor - Helt usædvanlig kødfylde for så ung en vædder

CHR-CKR: 127391-00003
Født: 23-03-2021
S-Indeks: 102 / 14

Ørbakkens Gregor er en lovende ung vædder med en helt usædvanlig kødfylde! Gregors mor er Nejlinge Caris fra vores Junior-linje, et særdeles kompakt og kødfyldt moderfår med fine moderegenskaber. Gregors far er Nejlinge Gigolo.

Gregor er født i den nærliggende besætning Ørbakkens Zwartbles, der blev etableret i 2020 på avlsdyr købt hos os. I efteråret 2021 var vi spændte på at se, om besætningen havde fået nogle gode lam. Det havde de!


Udover Gregor var der flere fine gimmerlam, som dog skulle blive i besætningen. Vi købte deres vædderlam, så vi frit kunne vælge imellem dem. Ret hurtigt lå det dog fast, at Gregor var det bedste kort.

Ørbakkens Gregor har bipatter, hvilket ikke er ønskeligt hos Zwartbles. Siden 2013 har vi udelukkende avlet på væddere uden bipatter. Derfor er vores besætning i dag næsten fri for bipatter. Kun derfor vover vi pelsen og afprøver Ørbakkens Gregor på en stribe får og gimmere i efteråret 2021. Alle får og gimmere er fine korrekte dyr uden bipatter.

Når man en sjælden gang finder en ung vædder med Gregors fylde, er man nødt til at anvende ham i avlen! Vi er meget spændte på lammene efter Ørbakkens Gregor, som forventes i marts-april 2022.